Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Vordingborg Festuge 2017 er klar – og fremtiden er sikret

Vordingborg Festuge 2017 er klar og det hele løber som altid af stablen i uge 28 fra mandag d. 10 juli til lørdag d. 15. juli 2017 – se musikprogrammet her.

25 koncerter med gratis adgang – og i det hele taget en uge fuld af aktiviteter i Vordingborg. Det vil være en festuge som man kender den, som altid baseret på en masse frivillige kræfter, der er med til at løfte dette store arrangement.

Festugens fremtid er klar – og bliver også baseret på frivillige kræfter. Den fremtidige struktur bygger på to foreninger, der ser sådan ud:

1) Vordingborg Festuge Forening
Foreningens medlemmer kan være alle der inden for de seneste 3 år har været frivillig i Vordingborg Festuge. Foreningen skal arrangere og afvikle Festugen hvert år og et evt. overskud for arrangementet uddeles til almennyttige formål.
Foreningens bestyrelse vælges ved den årlige generalforsamling, jf. vedtægterne, og bestyrelsen nedsætter gruppen, der skal arrangere og afvikle Vordingborg Festuge.

2) Støtteforeningen for Vordingborg Festuge
Består af et begrænset antal medlemmer – op til 18 i alt. Foreningen ejer rettighederne til Vordingborg Festuge og skal varetage festugens interesser.
Foreningens medlemmer udpeges og skal sikre, at Festugen er bredt funderet – både ift. geografi og ift. ressourcer og kompetencer. Det kan f.eks. være medlemmer, der repræsenterer handelsforeninger, erhvervsforeninger, kommunen, interesseorganisationer eller privatpersoner med de rette kompetencer ift. foreningens formål.
Foreningen skal sikre en fornuftig økonomi og skal også virke til at støtte almennyttige formål.

Begge foreninger afholder generalforsamling i første halvdel af kalenderåret – første gang i 2018.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+